Utdanning

Relevant utdanning og kurs

Pågående

Childbirth International

Birth Doula

Nettbasert utdanning til fødselsdoula

Fri oppstart og varighet

Oktober 2018 - mars 2020

Jay Ma Yoga

Barne- og ungdomsyogapedagogikk

Samlingsbasert utdanning med fem samlingshelger

Fri oppstart og varighet

Juni 2019

Jay Ma Yoga

Nevroyoga workshop

Workshop i yoga for mennesker med autoimmune og nevrologiske utfordringer

Desember 2018 - Mars 2019

Jay Ma Yoga

Yoga for gravide

Lærling hos An-Magritt Seeland

Mars 2019

Spinning Babies®

Labor and birth workshop

Workshop med teknikker for en enklere fødsel

Desember 2018

Doulaskolen i Oslo

Doula workshop

To-dagers workshop med Gry Aksnes

Grunnopplæring for fødselshjelpere

September 2010 - Juli 2014

ArtEZ University of the Arts

Theater in Education

Fireårig bachelorgrad i skapende teaterpedagogikk

Godkjent av NOKUT

August 2009 - Juni 2010

Universitetet i Bergen

Generell psykologi

Årsstudium